Weggeefwoensdag bij OAMKB: gratis whitepaper BTW en auto van de zaak.

BTW en privégebruik auto

Inleiding.
Met betrekking tot het privégebruik van de auto van de zaak hebben zowel de werknemers van de onderneming als de ondernemer zelf naast de inkomstenbelasting ook te maken met de omzetbelasting. Met betrekking tot de omzetbelasting zijn er nieuwe regels van toepassing. De oude regeling en de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2011 worden besproken en evenals de aanleiding hiertoe.

1.0. Algemeen    
De omzetbelasting, of beter btw (belasting toegevoegde waarde) is een algemene, indirecte verbruiksbelasting. De bedoeling is dat deze belasting drukt op de eindverbruiker, meestal de consument. Ook kunnen als eindverbruikers optreden rechtspersonen niet-ondernemers en ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten. Lees meer.

Het gehele document kunt u hier verder lezen: Lees meer.

Tags: auto, btw, zaak, vrijstelling, consument, ondernemer, bedrijf, gebruik, whitepaper, OAMKB, weggeefwoensdag