Het Nieuwe Werken moet uit duurzaamheidswens voortkomen

Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling, geïnitieerd door Agentschap NL, richt zich op het ontwikkelen, ondersteunen en verspreiden van kennis over duurzame ontwikkeling. De overheids- en onderwijssector zijn de belangrijkste doelgroepen.

Lees verder