Alert zijn op bijdrage ondernemersfonds

MKB-Nederland wil dat gemeenten ondernemersfondsen niet gebruiken als verkapte bezuiniging, maar daadwerkelijk ten goede laten komen aan ondernemers.

In ruim honderdvijftig gemeenten bestaan inmiddels een of meerdere ondernemersfondsen. Het gaat om geld dat de gemeente ophaalt via een voor alle ondernemers in een binnenstad, winkelgebied of op een bedrijventerrein verplichte belasting of heffing.

Het bedrijfsleven ontvangt deze middelen terug om in te zetten voor collectieve zaken, zoals promotie en marketing, maar ook meer veiligheid of gezamenlijke inkoop van diensten.

Volgens MKB-Nederland moet voorp staan dat gemeente haar publieke taken blijft financieren uit eigen algemene middelen. Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervoor - als verkapte bezuiniging - via het fonds op het bord van ondernemers belanden. Ook mogen gemeenten niet eenzijdig besluiten een ondernemersfonds op te richten, de wens hiervoor moet altijd van ondernemers zelf uitgaan.

MKB-Nederland adviseert ondernemers om bij de oprichting van een ondernemersfonds samen met de gemeenten een Service Level Agreement (SLA) op te stellen.

Bron: BusinessBox

Tags: Ondernemersfonds, Bijdrage, Alert, Mkb-Nederland, ondernemers